Fum, Fum, Fum – Trad. Catalan

A vint-i-cinc de de-sem-bre,
fum, fum, fum (repeat)

Ha nas-cut un min-yo-net
ros i blan-quet, ros i blan-quet;
Fill de la Ver-ge Ma-ri-a,
n’és nat en una es-ta-bli-a
Fum, fum, fum (repeat)

Aquí dalt de la mun-tan-ya
fum, fum, fum (repeat)

Si n’hi ha dos pas-to-rets
a-brig-a-dets, a-brig-a-dets;
amb la pell i la sa-mar-ra,
men-gen ous i bot-i-fa-rra.
Fum, fum, fum (repeat)