Ndinani na – Xhosa

(Wa memez un go ma)
Ndiya gula ndinani na

(Ndine hlo ko ndine la ba)
Ndiya gula ndinani na

Woah, ndiya gula ndinani na